BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tinThông tin khách hàng được Công ty thu thập được nhằm mục đích:– Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.– Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng.– Tối ưu hóa giao diện, tốc độ và nội dung website nhằm giúp khách hàng dễ dàng […]

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Các hình thức thanh toánKhách hàng có thể lựa chọn thanh toán theo các hình thức sau:1.1  Thanh toán chuyển khoản1.2 Thanh toán tiền mặt sau khi giao hàng:Thanh toán Tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.2. Quy định áp dụng thanh toánÁp dụng cho tất cả các khách hàng […]