CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Các hình thức thanh toán
Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán theo các hình thức sau:
1.1  Thanh toán chuyển khoản
1.2 Thanh toán tiền mặt sau khi giao hàng:
Thanh toán Tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.
2. Quy định áp dụng thanh toán
Áp dụng cho tất cả các khách hàng đặt hàng
Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ hot line 0901.88.99.72 để được trợ giúp tốt nhất.